MDJ-STEK.NL - (Over)leven met OCD

Piekerpil een tegengeluid

Inhoudsopgave

Journalist een definitie

Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium.
Bron: Wikipedia

Journalist de praktijk…

Boven staande definitie geeft goed weer wat ik van een echte journalist verwacht; echter in veel gevallen voldoen een aanzienlijke groep journalisten niet aan deze definitie. Het probleem is namelijk dat ze zich bijvoorbeeld “onderzoek journalist” noemen; maar ondanks dat ze objectief moeten zijn; eigenlijk al een conclusie hebben getrokken alvorens ze het onderzoek starten.

En een grote groep journalisten lijkt een enorm probleem te hebben met antidepressiva of psychiatrie in het algemeen. Die van Zembla en Radar lijken er bijna een obsessie mee te hebben.

Maar jij dan?

Ik ben zelf geen wetenschapper noch heb ik een journalistieke opleiding genoten. Tevens ben ik iemand die nogal pro antidepressiva en psychiatrie ben. Dus bevooroordeeld zou je zeggen.

Echter kan ik ook een waslijst aan bezwaren die ik heb over het slikken van antidepressiva in deze blog schrijven.. En dat ga ik dan ook doen! Maar dan wel met de nuance die een aantal uitzendingen van met name Zembla en bijvoorbeeld Radar totaal miste.

Meer dan een miljoen gebruikers!

Samen met mij slikken volgens de cijfers meer dan een miljoen anderen in Nederland een antidepressivum. Dat is veel, heel veel. Maar is dat erg? Je kan stellen van wel want schijnbaar zijn we allemaal heel erg depressief?.

Echter verdienen deze cijfers enige nuance en uitleg. Zo is minder dan de helft van de recepten daadwerkelijk voor depressie. Er zijn namelijk meer psychiatrische aandoening waarvoor ze worden gebruikt; denk aan angst en dwang stoornissen. Daarnaast zijn er nog tal van aandoeningen waarvoor ze worden gebruikt; denk hier aan zenuwpijn, hoofdpijn (migraine) tot aan premature zaadlozing aan toe.

Daarnaast worden er elk jaar weer nieuwe mensen depressief en genezen vaak ook binnen dat jaar. Het aantal langdurige slikkers (langer dan 1 jaar) ligt veel lager.

Overmedicatie

Deze feiten worden ook genoemd in de Piekerpil (I & II) van Zembla. Echter wordt er heel veel de nadruk gelegd op het cijfer van 1 miljoen. Waarbij ook wordt gerept over overmedicatie. Wat ook niet helemaal klopt. Het is inderdaad zo dat huisartsen wel heel snel antidepressiva voorschrijven dan wel voorschreven. Mede door de lange wachtlijsten binnen de GGZ. Dit is natuurlijk wel een groot probleem, echter wat men niet echt noemt is dat veel mensen wel het recept mee naar huis nemen en het zelfs ophalen bij de apotheek. Maar het daarna kort of helemaal niet gebruiken.

Psychiaters blijken overigens minder snel voor te schrijven. Dit omdat het voor hun beter in te schatten is of pillen wel echt nodig zijn. Mijn eigen ervaring is dat zeker 75% van de Psychiaters juist terughoudend met het voorschrijven van medicatie.

Ze werken niet….

Zembla komt op de proppen met een aantal experts die claimen dat ze eigenlijk niet zo goed werken. Dit zijn echter experts die bekend staan als zeer kritisch. Nu is kritisch zijn een goede eigenschap, maar men ken ook doorslaan en daardoor te ferme claims te maken die opnieuw enige nuance verdienen.

Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat antidepressiva alleen helpt bij zware depressies. Echter is uit recent onderzoek gebleken dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat ze ook werkzaam zijn bij milde tot matige depressies.

Vanwaar die claim dan?

Naast deze onderzoeken naar de werkzaamheid en de resultaten daarvan speelt nog iets mee. Toen de nieuwere antidepressiva (SSRI) op de markt kwamen waren de farmaceuten lyrisch. Eindelijk had men de oplossing voor depressies. Ze maakte dan ook veel reclame in onder andere medische tijdschriften. Hun claims waren echter niet helemaal terecht. Sommige feiten werden ook weg gelaten in de onderzoeken die de farmaceuten zelf hadden gedaan.

Uit latere onderzoeken bleek antidepressiva helemaal niet zo werkzaam, en het net beter te doen dan een placebo. Echter is dit voor heel veel medicatie zo; dit betekend niet meteen dat ze niet werken.

Daarnaast zijn er best veel antidepressiva. Waarbij de één wel werkt bij iemand en de andere een andere een ander middel nodig heeft.

Per middel zal het misschien inderdaad; maar net beter scoren als een placebo, maar het totale pakket aan middelen scoort waarschijnlijk een stuk hoger.

Ze vlakken je helemaal af

Ja en nee. Afvlakking is een bijwerking, maar het betekend niet meteen dat iedereen die bijwerking krijgt. Daarnaast gaan veel mensen ervan uit dat ze juist werken door afvlakking; wat simpelweg niet waar is.

Hoe ze precies dan precies werken is niet bekend, en is waarschijnlijk ook niet voor iedereen hetzelfde.

In de Piekerpil 1 komt een patiënt aan het woord die verklaar een zombie geworden te zijn. Uit zijn verhaal blijkt hij een burn-out gehad te hebben die overging in een depressie. Nu is dat heel naar voor de betreffende persoon, maar dat is één verhaal. Tevens komt niemand aan het woord van zijn behandelaren om e.e.a. uit te leggen.

Je komt er nooit vanaf

In Piekerpil 1 zien we naast de man die een zombie was geworden ook een patiënte die zegt dat ze er nooit meer vanaf komt omdat ze de ontwenningsverschijnselen niet zou kunnen handelen.

Het klopt inderdaad dat medicatie afbouw flink onderschat is; echter zijn de afgelopen jaren stappen gemaakt om dit proces te vergemakkelijken. Het kan nog altijd beter zowel in begeleiding als het vergoeden van taperings strips; maar stappen zijn gemaakt.

Ik zelf ben ooit één keer gestopt en had totaal geen last van ontwenningsverschijnselen. Helaas keerde de depressie en de dwang stoornis na zo’n 3 weken medicatie vrij wel terug. Ik ben dus gebaat bij jarenlange medicatie gebruik en waarschijnlijk levenslang. Is dat erg? Ik vind van niet. Mijn leven is een stuk aangenamer met medicatie dan zonder.

Wat ik opnieuw miste in het verhaal van de patiënte in de Piekerpil was een verklaring van haar behandelaren. Want waren het wel ontwenningsverschijnselen of was het haar klacht die gewoon weer terugkwam?

Prozac killings

Één van de parade paardjes waar Zembla en ook Radar graag over begint is de bijwerking “Agressie” en “Toename van suïcidale gedachten”.

Ze hebben hier een goed punt te pakken. Met de komst van de SSRI’s kwamen er verhalen naar boven dat mensen heel agressief werden en suïcidaal werden. Mogelijk heeft dit geresulteerd in moord en zelfmoord.

Wat ook zeer kwalijk was dat de farmaceuten hier al van wisten; maar dit uit onderzoek resultaten weg gelaten heeft. Uit onderzoek bleek dat suïcidale gedachten inderdaad ontstonden en toenamen bij met name jongvolwassen gebruikers. Sindsdien heeft de FDA opgedragen om dit kenbaar te maken met een zwarte sticker op antidepressiva die waarschuwt voor dit feit.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat zowel een SSRI als een TCA mijn klachten aanmerkelijk erger maakten. Vooral de angst nam heel erg toe; dit toegenomen gevoel veroorzaakte zeker een trigger om een zelfmoord poging te ondernemen. Echter omdat de artsen hier vooraf voor waarschuwden wist ik dat ik dit moest melden in plaats van mezelf wat aan te doen. Dit betekend niet dat ik totaal geen poging gedaan heb overigens, maar dat was uit pure wanhoop na zo’n 12 maanden zwaar depressief geweest te zijn.

We weten niet hoe ze werken..

De meest gangbare theorie is dat anti-depressiva werken op bepaalde stoffen in de hersenen. De zogenaamde neurotransmitters. Deze theorie is nooit effectief bewezen en er zijn grote vraagtekens bij deze theorie. Dit klinkt heel eng, want als we niet weten hoe ze werken.. Hoe zit het dan? Maken we niet meer kapot dan dat we fixen? Dit zijn terechte zorgen maar besef dan wel dat we van heel veel medicijnen niet weten hoe ze precies werken. Daarnaast is er zeker met de oudere antidepressiva al jarenlang ervaring en zijn er ook genoeg jarenlange gebruikers die geen extra problemen melden. Voor de nieuwere medicaties geld dit iets minder omdat ze gewoon wat jonger zijn. Maar ook hier neemt de ervaring toe en zijn de ervaringen ook vrij goed.

Bijwerkingen

Net zoals elke medicament hebben antidepressiva ook bijwerkingen. Ik zelf heb last van zweet, lage bloeddruk bij opstaan en bestaande oorsuizen wat iets harder is geworden. Vooral het zweten is niet leuk, maar liever zwetend het levend door dan constant in angst zitten.

Ik kan hier een heel betoog houden over welke bijwerkingen er verder zijn en hoe ernstig. Maar dat doe ik niet, want elk medicijn heeft bijwerkingen. Dit is niet specifiek voor antidepressiva.